EU thiết lập thuế chống bán  phá giá, do giá thanh cốt thép ở mức cao (thanh cốt thép HFP)  ở mức 18,4-22,5% và sẽ kéo dài trong 5 năm. Thanh cốt thép HFP là một loại thép đặc biệt được sản xuất ở một số nước thành viên EU và sử dụng theo tiêu chuẩn Anh và Ai len.

Điều tra chống bán phá giá, hoặc bán giá thấp không công bằng, bắt đầu từ tháng 4/2015, sau một đơn khiếu nại từ cơ quan công nghiệp Eurofer.

Trước đó, Ủy ban này áp đặt mức thuế 9,2% và 13% vào cuối tháng 1, một mức được cho là quá thấp bởi ngành thép.

Hiệp hội thép Anh UK Steel cho biết, Trung Quốc chiếm hơn 45% trong tổng thị trường thanh cốt thép Anh, tăng từ mức 0 trong 4 năm trước đó.

Ủy ban có 37 biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm thép, 15 trong số đó liên quan đến Trung Quốc.

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Nguồn: Vinanet