Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin về xuất nhập cảnh

 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

10:34 | 13/07/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác