Trước tình trạng phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng biển tăng đột biến năm 2018, ngày 14/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTMT và thông tư 09/2018/TT-BTNMT quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Sau hơn 4 tháng áp dụng quy định tại TT 08 và TT 09 đã nhận được phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hải quan do 2 thông tư này có những điểm chưa phù hợp thực tế, khiến cho thời gian thông quan kéo dài.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01 ngưng hiệu lực thi hành một số quy định tại 2 thông tư nói trên. Cụ thể, ngưng Điều 2 TT 08 và TT 09 quy định trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra (sở TN&MT) nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu ban hành kèm theo thông tư.
Đồng thời, ngưng hiệu lực thi hành quy định trách nhiệm của cơ quan kiểm tra có liên quan đến các hoạt động kiểm tra, tiếp nhận văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu nhập khẩu (chứng thư giám định), thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc xử lý theo quy định đối với trường hợp phế liệu nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn, quyết định lấy mẫu phế liệu nhập khẩu.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 8/3/2019 cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới…
Xem chi tiết Thông tư 01 tt01-2019-btnmt_SDKH.pdf
Nguồn: VITIC

Nguồn: Vinanet