Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) - khẳng định: Quyết định 24 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và sửa đổi, bổ sung Quyết định 69 có 4 điểm mới: Thứ nhất, quy định rõ hơn cơ chế điều chỉnh GBĐBQ trong năm theo biến động các thông số đầu vào cơ bản và cơ chế điều chỉnh giá điện hàng năm theo biến động thông số đầu vào của tất cả các khâu. Thứ hai, bổ sung thêm 1 điều về phương pháp lập GBĐBQ, quy định rõ ràng các thành phần chi phí sản xuất, kinh doanh điện. Thứ ba, sửa đổi thẩm quyền quyết định điều chỉnh GBĐBQ tại Điều 4, Quyết định 69 theo hướng cho phép EVN được quyết định điều chỉnh tăng GBĐBQ ở mức từ 3% đến dưới 5% so với GBĐBQ hiện hành. Thứ tư, bổ sung quy định về chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát và công bố thông tin.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử