UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4941/QĐ-UBND về chấp thuận đầu tư Dự án Khu Thương mại - Dịch vụ - Nhà ở 1/5 tại tổ 53 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Dự án Khu Thương mại - Dịch vụ - Nhà ở 1/5 tại Tổ 53 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh do Công ty cổ phần Phát triển đô thị Đông Anh làm chủ đầu tư. Diện tích dự án khoảng 76.702m2 với quy mô dân số khoảng 1.264 người. Thời gian thực hiện Dự án từ Quý IV/2015 đến Quý IV/2018. 
 
Dự án nhằm cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phân khu đô thị N5 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Nhiệm vụ của dự án nhằm xây dựng khu dịch vụ, thương mại và nhà ở có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gắn kết hài hòa với các dự án theo quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực.

Dự án còn là khớp nối đồng bộ giữa khu vực phát triển đô thị và khu vực dân cư hiện có xung quanh dự án, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. Bổ sung thêm hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, nâng cao điều kiện sinh hoạt phù hợp với chủ trương đô thị hóa của khu vực.

Đỗ Phong