Biện pháp này nhằm đề phòng trường hợp lợi dụng chương trình bảo hiểm y tế của Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/7 cho biết biện pháp này được đưa ra khi một quy định mới có hiệu lực cùng ngày yêu cầu tất cả người nước ngoài ở Hàn Quốc 6 tháng hoặc lâu hơn phải mua bảo hiểm y tế.
Quy định này nhằm mục đích ngăn chặn người nước ngoài được chữa trị và rời Hàn Quốc mà không trả phí bảo hiểm.
Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, chính phủ nước này sẽ cấp thị thực tối đa 6 tháng cho người nước ngoài không trả phí bảo hiểm y tế tối đa là 3 lần và không gia hạn thị thực cho những người không trả phí bảo hiểm y tế quá 3 lần.
Trước khi thực hiện quy định mới, người nước ngoài làm việc ở đây đã được yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế và người nước ngoài không làm việc ở đây có thể tùy chọn mua bảo hiểm y tế.
Theo số liệu của Dịch vụ Bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc, năm 2018, số người nước ngoài đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc khoảng 1 triệu người (chiếm 1,9% tổng số 51,07 triệu người tham gia).
Cùng năm, số người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc là 2,37 triệu người, tăng 8,6% so với năm trước đó.
Nguồn: BNEWS/TTXVN