Theo đó, dự án Melinh Plaza Thanh Hóa có tổng mức đầu tư khoảng 1.011 tỷ đồng, với quy mô dân số khoảng 2.500 người. Thời gian thực hiện dự án không quá 5 năm, kể từ tháng 10/2015 đến năm 2020.

Dự án có mục tiêu là đầu tư xây dựng Tổ hợp công trình hỗn hợp và Khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân, cũng như góp phần hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội; xây dựng hoàn thiện khu trung tâm thương mại kết hợp căn hộ cao cấp, khu nhà ở xã hội; xây dựng phần thô nhà ở chia lô thấp tầng kết hợp dịch vụ thương mại theo quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Sĩ Chức 
Đầu tư Bất động sản

Nguồn: Đầu tư Bất động sản