Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), giá bán điện bình quân 9 tháng năm 2015 tại tổng công ty là 1.538,04 đồng/kWh. Dự kiến giá bán điện bình quân toàn cả năm của Tổng công ty có thể đạt 1535,14 đồng/kWh. 

Cũng theo EVNNPC, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng của tổng công ty đạt hơn 33,38 tỷ kWh, tăng trưởng 15,04% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 76,25% kế hoạch cả năm. Tổn thất điện năng 9 tháng là 7,07%, giảm 0,65% so với cùng kỳ; riêng tổn thất điện năng quý III/2015 ước đạt 6,01% giảm 1,01% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, Tổng công ty đã tiếp nhận 103 xã, 192 cụm với khối lượng 154.714 công tơ 1 pha; 4.843 công tơ 3 pha; đường dây hạ áp 2.846 km, giá trị tài sản 266 tỷ đồng.
Trong 9 tháng đầu năm, công tác đầu tư xây dựng EVNNPC đạt 6.443 tỷ đồng, đạt 69% so với kế hoạch EVN giao. Trong đó chủ yếu là khối lượng thực hiện dự án cấp điện cho các khu kinh tế trọng điểm đã được EVN giao nhiệm vụ như: Lắp MBA AT2 TBA 220kV Yên Bình, TBA 220kV Vĩnh Tường và xuất tuyến; ĐZ 110kV Hiệp Hòa-Đức Thắng –Yên Phong2; đường dây 110kV và TBA 110kV Văn Giang; đường dây 110kV Sơn La – Mường La (mạch 2),… Đặc biệt là dự án ĐZ 110kV Hiệp Hòa-Đức Thắng –Yên Phong2, ĐZ110kV Bắc Ninh-Quang Châu cấp điện cho khách hàng SAMSUNG DISPLAY và dự án Đấu nối 110kV sau TBA 220kV Hải Hà cấp điện cho khách hàng tại KCN Texhong Hải Hà (Quảng Ninh).

Kim Thái