Chỉ số giá thép dài (long stee) và thép dẹt (flat steel) đã giảm lần lượt 21,9% và 16,7%. Giá thép nguyên liệu (iron ore steel) giảm 18,6%. Chỉ số giá quặng sắt nhập khẩu giảm 22,6%, trong khi chỉ quặng sắt Trung Quốc trên biểu đồ giảm 6,91%. Tháng 6 năm nay, áp lực cán cân cung – cầu vẫn tăng, giá có thể sẽ còn giảm thêm nữa trước khi cung – cầu cân đối trở lại.
Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet