Tổng doanh thu 9 tháng đạt 60% kế hoạch năm

Được biết, 9 tháng vừa qua, giá trị sản xuất công nghiệp của PVN đạt 379.100 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch 9 tháng và bằng 85% kế hoạch năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn đạt 428,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch 9 tháng và 60% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch 9 tháng và 56% kế hoạch năm.

9 tháng, gia tăng trữ lượng dầu khí PVN đạt 30,5 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 87,1% kế hoạch năm, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014. PVN có 3 phát hiện dầu khí mới và ký 1 hợp đồng dầu khí mới.

Cũng trong thời gian này, PVN đưa 4 mỏ/công trình mới vào khai thác gồm: mỏ khí Thái Bình, mỏ Bir Seba Lô 433a-416b Algeria, giàn H5- Tê Giác Trắng, giàn Thỏ Trắng-2; đưa mỏ Đại Hùng vào khai thác trở lại từ ngày 20/5/2015.

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 21,86 triệu tấn, vượt 11,0% kế hoạch 9 tháng và bằng 82,2% kế hoạch năm, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 9 tháng đạt 16,19 tỷ kWh, vượt 19,5% kế hoạch 9 tháng và bằng 87,5% kế hoạch năm, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2014. Sản xuất đạm 9 tháng đạt 1,20 triệu tấn, vượt 6,1% kế hoạch 9 tháng và bằng 78,8% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn 9 tháng đạt 5,22 triệu tấn, vượt 23,2% kế hoạch 9 tháng và bằng 94% kế hoạch năm, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2014. Sản xuất xơ sợi các loại 9 tháng đạt 61 nghìn tấn, bằng 87% kế hoạch 9 tháng và 52,7% kế hoạch năm.

 

Doanh thu cả năm ước đạt 555.000 tỷ đồng

Dựa trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 9 tháng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ước thực hiện được trong năm 2015 với sản lượng khai thác dầu thô, điện, đạm và xăng dầu đều vượt so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, doanh thu và nộp ngân sách của tập đoàn dự kiến giảm hơn 20%.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu thô năm 2015 của PVN ước đạt 17,58 triệu tấn, vượt 4,6% so với kế hoạch đặt ra hồi đầu năm. Trong đó, dầu thô khai thác trong nước ước đạt 15,74 triệu tấn, vượt 6,8% kế hoạch; dầu thô khai thác nước ngoài dự kiến 1,84 triệu tấn, giảm 10,7% kế hoạch.

PVN ước sản lượng khí khai thác năm 2015 đạt 9,98 tỷ m3, tăng 1,8% so với kế hoạch đầu năm. Sản phẩm điện dự kiến tăng 8,4% kế hoạch với mức khai thác ước đạt 20,05 tỷ kWh. Sản lượng đạm đạt 1,62 triệu tấn, tăng 6,2% so với kế hoạch. Riêng sản phẩm xăng dầu, PVN ước thực hiện được 6,5 triệu tấn trong năm 2015, ước vượt kế hoạch 17,1%.

Doanh thu cả năm của Tập đoàn ước chỉ đạt 555.000 tỷ đồng, kế hoạch doanh thu đầu năm của tập đoàn là 718.400 tỷ đồng, tức giảm 163.000 tỷ đồng. Theo đó, mức nộp ngân sách của PVN năm 2015 dự kiến giảm từ 159.000 tỷ đồng còn 115.000 tỷ đồng, giảm 27,7%.PVN lý giải một trong những nguyên nhân khiến cho doanh thu tập đoàn hụt so với kế hoạch ban đầu là do giá dầu thô giảm gần một nửa so với dự tính. Giá dầu thô kế hoạch đầu năm 2015 là 100USD/thùng (mức giá Quốc hội đã thông qua) nhưng thực tế giá dầu 9 tháng và ước giá dầu quý IV/2015 là 50USD/thùng. Dự kiến giá dầu trung bình cả năm đạt chỉ được là 55USD/thùng. 

Với những chỉ tiêu sản xuất và tài chính đặt ra trong năm 2015, quý cuối năm, PVN cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2015, để đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2015 là 35- 40 triệu tấn dầu quy đổi. 

Một mặt, tập đoàn tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế dầu khí nhằm: tìm kiếm các dự án tốt ở nước ngoài để đầu tư, đồng thời kêu gọi các công ty dầu khí lớn có uy tín trên thế giới tham gia đầu tư vào các dự án của Tập đoàn. Mặt khác, PVN sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả vốn, đảm bảo đủ vốn cho các dự án đầu tư hoàn thành trong năm 2015.

Đồng thời, tập đoàn đặt rõ mục tiêu củng cố và tăng cường công tác dự báo thị trường, đẩy mạnh công tác quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm mới như xơ sợi, nhiên liệu sinh học.

Trước đó, PVN cho biết có 7 đơn vị thành viên có mức doanh thu hợp nhất đạt trên 110% kế hoạch 9 tháng, 10 đơn vị có mức lợi nhuận hợp nhất sau thuế 9 tháng đạt trên 110% và 11 đơn vị đạt mức nộp ngân sách nhà nước trên 115% so với kế hoạch. 

PVN cũng cho biết, việc giá dầu thô liên tục giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị thành viên trong thời gian qua. Giá dầu thô trung bình 9 tháng năm 2015 chỉ bằng 56,5% so với mức giá kế hoạch. 

Tuy nhiên, theo PVN, hầu hết các mỏ dầu hiện PVN đang khai thác đều có giá thành khai thác dưới 50USD/thùng, trung bình là 28USD/thùng, giảm 8,8USD/thùng so với giá trung bình kế hoạch 36,8USD/thùng. Vì vậy, với giá dầu trung bình 9 tháng đầu năm 2015 là 56,5USD/thùng thì các mỏ dầu đang khai thác đều đạt hiệu quả (ngoại trừ 3 mỏ là Sông Đốc, Đại Hùng và lô 67 Peru). Huyền Thương