Đại hội Vinataba đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa II gồm 36 đồng chí. Ông Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba tiếp tục được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tiếp đến, ông Trần Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc và bà Trần thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên tiếp tục được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Vinataba nhiệm kỳ 2015-2020.

Đáng chú ý, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II của Vinataba đặt mục tiêu tốc độ tăng doanh thu bình quân 2,2%/năm, lợi nhuận tăng 1%/năm và nộp ngân sách Nhà nước tăng 2,3%/năm trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Vinataba định hướng sẽ nâng năng lực cạnh tranh của toàn tổ hợp công ty mẹ và công ty con. Trên cơ sở thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty, Vinataba sẽ xây dựng hệ thống quản trị kiểm soát tài chính. Vinataba cũng có kế hoạch thực hiện kinh doanh có hiệu quả  trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. 

Riêng năm 2015, Vinataba ước nộp ngân sách Nhà nước 7.742 tỷ đồng, tăng bình quân 4%/năm.  Tổng doanh thu năm 2015 dự kiến đạt 29.769 tỷ đồng. Mức doanh thu dự kiến năm 2015 giảm bình quân 1,7% trong nhiệm kỳ 2011-2015. Lợi nhuận năm 2015 ước đạt 1.138 tỷ đồng, tăng bình quân 5,1%/năm trong nhiệm kỳ 2011 - 2015. 

Được biết, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 của Vinataba đạt 13.772 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch. Tổng doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước do các doanh thu khác (doanh thu nguyên liệu thuốc lá, doanh thu của các đơn vị thương mại và xuất nhập khẩu) giảm mạnh. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Vinataba 6 tháng đầu năm đạt 82 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Thuốc lá điếu vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm 79% tổng kim ngạch. Giá trị xuất khẩu bánh kẹo chiếm 7,4% tổng kim ngạch. 

Nhiệm kỳ 2010 - 2015

Lợi nhuận của Vinataba ước thực hiện năm 2015 đạt 1.145 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,6%/năm. Nghị quyết đề ra là 3%/năm.

Nộp ngân sách đạt mức cao nhất 8.283 tỷ đồng vào năm 2013, ước tốc độ tăng trưởng bình quân 8,3%/năm. Nghị quyết đề ra là  8%/năm.

Kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao nhất 177 triệu USD vào năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,4%/năm. Nghị quyết đề ra là  2%/năm.

Thu nhập của người lao động năm 2015 ước đạt 9 triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm. Nghị quyết đề ra là 3,5%/năm.


Huyền Thương