Ngày 05 tháng 9 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan.

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1656/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất của vụ việc.

Theo quy định của Pháp luật Chống bán phá giá của Việt Nam, sau 01 năm kể từ ngày ban hành Quyết định, bất kỳ bên có quyền lợi liên quan có thể gửi yêu cầu rà soát đối với các nội dung trong quyết định áp dụng biện pháp CBPG nêu trên. Nội dung yêu cầu rà soát bao gồm (i) phạm vi về sản phẩm đang bị áp thuế, (ii) mức thuế chống bán phá giá đang áp dụng; (iv) các nhà xuất khẩu mới, và (v) các nội dung khác liên quan trong Quyết định.

Ngày 19 tháng 2 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) đã thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ hai việc áp dụng thuế CBPG đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2017. (Mã vụ việc: AR02.AD01)

Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2017, Cục QLCT đã tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát của một số doanh nghiệp nhập khẩu thép và nhà sản xuất/xuất khẩu của Indonesia. Sau khi xem xét hồ sơ, ngày 23 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-BCT tiến hành rà soát lần thứ hai đối với vụ việc nêu trên. (Xem Quyết định và thông báo tiến hành rà soát tại đây). Hiện nay, việc điều tra rà soát đang được tiến hành theo các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong thời gian này, Cục QLCT vẫn tiếp tục nhận được một số phản hồi của doanh nghiệp về việc yêu cầu loại trừ áp thuế một số sản phẩm thuộc đối tượng áp thuế. Do vậy, Cục QLCT thông báo tới tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các công ty gia công bề mặt liên quan đến các sản phẩm thép không gỉ cán nguội thuộc đối tượng áp thuế CBPG trong vụ việc này, nếu có bất kỳ kiến nghị, vướng mắc nào liên quan đến vấn đề sản phẩm, có thể gửi Hồ sơ yêu cầu đến Cục QLCT trước 17h00, ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Do liên quan đến thời hạn điều tra rà soát theo quy định pháp luật, sau thời gian này, Cục QLCT sẽ không tiếp nhận kiến nghị, vướng mắc liên quan đến phạm vi sản phẩm thuộc đối tượng áp thuế của vụ việc.

Hồ sơ phải được nộp trực tiếp tại Cục Quản lý cạnh tranh trong thời hạn trên theo địa chỉ sau và mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Phòng điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.222 05 002, máy lẻ: 1035 (chị Quỳnh Chi) hoặc 1034 (chị Quỳnh Giao)

Email: chiptq@moit.gov.vn; giaovq@moit.gov.vn.

Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương