Cụ thể, 73.404 DN thành lập mới có số vốn đăng ký 567.926 tỷ đồng, tăng 19,7% về số DN và 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2015. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 DN trong 8 tháng đầu năm đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lao động đăng ký của DN thành lập mới trong 8 tháng đầu năm là 857,2 nghìn lao động, giảm 1,8% so với cùng kỳ 2015.

18.711 DN quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số hết sức khích lệ, cho thấy niềm tin của cộng đồng DN vào môi trường kinh doanh tiếp tục được củng cố - Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận định.

Số liệu 8 tháng đầu năm cũng cho biết, 14.924 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 32,7% so với cùng kỳ 2015. Số DN đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 32.974 DN, trong đó 7.479 DN hoàn tất thủ tục giải thể và 25.495 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Nguồn: Báo Công thương

 

 

Nguồn: Báo Công thương điện tử