Ngày 8/6, Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom Corp) công bố thông tin về Kết luận của Thanh tra Thuế - Cục thuế Thành phố hà Nội về việc xử lý vi phạm về thuế. Theo đó, ELC bị xử phạt:
- Truy thu thuế GTGT, TNDN, TNCN sau kiểm tra thuế từ năm 2012 đến năm 2013 số tiền 800 triệu đồng
- Xử phạt vi phạm về thuế số tiền 288,6 triệu đồng
- Xử phạt về việc chậm nộp thuế số tiền 667 triệu đồng
Elcom cho biết, nguyên nhân bị truy thu và phạt là do một số hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ trong 2 năm 2012 và 2013 thuộc doanh nghiệp bỏ trốn, không kê khai thuế. Nên công ty đã phải giảm trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ đầu vào này, đồng thời nộp thuế TNDN, thuế GTGT và tiền phạt để khắc phục hậu quả.