Ngày 2/6, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN) đã thông qua nghị quyết về dự án Nhà máy tại Hưng Yên.
Theo đó, dự án "Nhà máy sản xuất bao bì" sẽ có vốn đầu tư 270 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của INN là 81 tỷ đồng và vốn đi vay là 189 tỷ đồng. Nhà máy có vốn cố định là 200 tỷ đồng và vốn lưu động là 70 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án sẽ khởi công xây dựng vào tháng thứ 6 và hoàn thành vào tháng thứ 16. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ tháng thứ 18.
Bên cạnh dự án Nhà máy, Hội đồng quản trị INN còn ra quyết định thành lập chi nhánh tại Hưng Yên, do ông Nguyễn Thành Nam đứng đầu.
Quý I/2015, INN đạt 14,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.