Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (MCK: NT2) quyết định phương án phát hành 17,92 triệu cổ phần thưởng, tỷ lệ 7% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 7 cổ phần mới).

Thời gian chốt danh sách để thưởng cổ phiếu vào ngày 14/8. Thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến trong quý III/2015 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nguồn vốn thực hiện phát hành từ vốn chủ sở hữu, gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1.495,6 tỷ đồng) và nguồn vốn khác (169 tỷ đồng). 

Trong khi đó, Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin (Vinacomin Power) đã bán hết 12,8 triệu cổ phần nắm giữ tại NT2 và không còn là cổ đông của Công ty này từ ngày 3/8/2015.

256 triệu cổ phần NT2 chính thức niêm yết HOSE từ ngày 12/6 với giá tham chiếu 23.700 đồng/cổ phiếu. 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu bán điện của NT2 ước đạt 3.733 tỷ đồng, tương đương 62,96% kế hoạch cả năm.

Khổng Chiêm