Hoàn thành công tác bảo dưỡng các nhà máy điện lớn

Từ đầu năm đến nay, PV Power Services đã hoàn thành công tác bảo dưỡng thường xuyên và đột xuất một số nhà máy điện như Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2; Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2; Vũng Áng 1. Việc bảo dưỡng  NMĐ Cà Mau đã được Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau) xác nhận đạt 100% khối lượng công việc so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, tính từ đầu năm 2016 đến nay, NMĐ Cà Mau 1&2 đã xảy ra 05 sự cố khách quan gây Trip các tổ máy, bao gồm 02 sự cố của NMĐ Cà Mau 1 và 03 sự cố của NMĐ Cà Mau 2. Trong mỗi sự cố, Chi nhánh Cà Mau của công ty – PV Power Services (PVPSCM) luôn phối hợp cùng PV Power Cà Mau tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố trong thời gian sớm  nhất. 

Bên cạnh công tác xử lý sự cố gây Trip tổ máy, PVPSCM còn tham gia xử lý các bất thường thiết bị, hệ thống ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn kinh tế của Nhà máy Điện Cà Mau 1&2. Tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, PV Power Services đã hoàn thành 100% công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên hai nhà máy điện này.

Đại tu tua bin Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2

Trong 9 tháng đầu năm, PV Power Services đã hoàn thành công tác Tiểu tu tổ máy GT11 NMĐ Nhơn Trạch 1 từ 24 – 29/02/2016 và Tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2 từ 19 – 30/7/2016, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ công việc đề ra. Với Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ)Vũng Áng 1, PV Power Services cũng đã thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên Tổ máy 2 và bảo dưỡng phòng mòn Tổ máy 1 NMNĐ Vũng Áng 1. Với dự án này, PV Power Services đã hoàn thành 100% hạng mục theo tiến độ yêu cầu và kế hoạch.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

9 tháng đầu năm 2016, PV Power Services đạt tổng doanh thu 853,39 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 17,1 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch. Cũng trong 9 tháng đầu năm, PV Power Services tiếp tục thực hiện cung cấp vật tư dự phòng 02 năm cho NMNĐ Vũng Áng 1; Hoàn thành công tác Tiểu tu Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Hủa Na, NMTĐ Hương Điền, Trung tu NMTĐ Đăkđrinh; Hoàn thành công tác Thí nghiệm hiệu chỉnh đợt 1 NMTĐ Nam Kong 2 và công tác lập trình DCS Sông Giang 2…

Với mục đích xây dựng đội ngũ CBCNV thành thạo về nghiệp vụ, bắt kịp được sự phát triển về khoa học kỹ thuật của khu vực, từ đầu năm đến nay, PV Power Services đã thực hiện đào tạo cho 249 lượt người với tổng mức kinh phí là 1,518 tỷ đồng. Cụ thể, triển khai và duy trì công tác đào tạo tại chỗ (On Job Training), người có kinh nghiệm truyền lại cho người chưa có kinh nghiệm, thường xuyên tổ chức các buổi thuyết trình hàng tuần, hàng tháng trong các tổ, phân xưởng tại các Chi nhánh của PV Power Services. PV Power Services đã thực hiện công tác thi giữ bậc cho nhân viên đến thời gian thi nâng bậc; Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu theo kế hoạch và tham gia các khóa đào tạo của PV Power cũng như PVN tổ chức.

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2016. Trong 3 tháng cuối năm, PV Power Services đặt ra chỉ tiêu doanh thu đạt 406,92 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 14,40 tỷ đồng. Để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận như đã đặt ra, công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt công việc bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ và đột xuất các NMĐ Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1. Cụ thể, đối với NMĐ Cà Mau 1&2, PV Power Services sẽ thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên NMĐ Cà Mau 1&2 đạt 100% so với kế hoạch đã thống nhất với PV Power Cà Mau.

Tiếp tục triển khai công tác lập biện pháp thi công cho Trung tu NMĐ Cà Mau 1 năm 2017. Đối với Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, công ty sẽ phối hợp cùng PV Power Nhơn Trạch 1 và PV Power Nhơn Trạch 2 giảm đến mức thấp nhất các sự cố Trip máy và kịp thời khắc phục các sự cố nếu xảy ra. Đối với NMNĐ Vũng Áng 1, PV Power Services sẽ hoàn thành công tác Tiểu tu tổ máy 2 NMNĐ Vũng Áng 1 an toàn, đúng tiến độ và chất lượng, đảm bảo độ khả dụng cho Nhà máy.

Ngoài các dịch vụ ngoài bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện, PV Power Services còn mở rộng phạm vi sang các nhà máy thủy điện như thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy thủy điện Nậm Kông 2 (Lào); Lập trình DCS Sông Giang 2; Tiếp tục tham gia đấu thầu và thực hiện thi công các công trình: Tiểu tu bảo dưỡng thủy điện Hương Điền, nhà máy thủy điện Thác Xăng…

Nguồn: Nguyễn Duyên/Báo công thương điện tử