Phó Chủ tịch CLB các nhà Công Thương Việt Nam - Nguyễn Quốc Hải cho biết: Đây được coi là cuốn sách đầu tiên trình bày về mối quan hệ mật thiết giữa Quốc hội với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam từ góc nhìn của các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học và các doanh nhân. Cuốn sách được thực hiện với sự góp sức, nhiệt thành, tâm huyết của các vị lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu quốc hội và đặc biệt giới doanh nhân. Mục đích của việc biên soạn cuốn sách này là nhằm cung cấp thông tin tham khảo tới các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp về những vấn đề lý luận và thực tiễn với nhiều góc nhìn khác nhau về mối quan hệ giữa Quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời đề xuất những giải pháp, nghi nhận những kiến nghị để nâng cao hiệu quả đại diện của Quốc hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Với các mục đích đó, nội dung cuốn sách đi từ những vấn đề lý luận về mối quan hệ đại diện của Quốc hội cho cộng đồng doanh nghiệp, về sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào hoạt động của Quốc hội tới đánh giá thực trạng của mối quan hệ hai chiều và đề xuất một số giải pháp, trình bày những kiến nghị nhằm nâng cao vai trò đại diện của Quốc hội cho doanh nghiệp, doanh nhân.

“Quốc hội với doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam” chắc chắn sẽ phần nào mang lại một cái nhìn mới, một nội lực mới cho doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục vượt qua những thách thức nội tại và thời đại để tiếp tục mang về những thành tựu cho đất nước Việt Nam của chúng ta.

Nhận định về cuốn sách này, Đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: “Đây là cuốn sách đầu tiên nêu bật được tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp với hoạt động lập pháp của Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Cuốn sách rất cần thiết không chỉ với những nhà làm luật mà còn cả với những nhà nghiên cứu chính sách và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.”

Cũng trong khuôn khổ chương trình, CLB các Công thương Việt Nam đã bàn giao lại bức thêu lưu bút “Vững bước và thắng lợi” cho Bảo tàng Quốc hội. Đây là bức thêu lưu bút với hơn 50 chữ ký của các cá nhân và doanh nhân tiêu biểu đã cùng ký cam kết sẽ cùng góp phần đưa kinh tế Việt Nam phát triển ngày càng bền vững trong chương trình “Chào xuân 2016 - Những bước chân hội nhập”. Bức thêu này sẽ được lưu lại tại vị trí trang trọng trong Bảo tàng Quốc hội để công chúng và đồng bào tham quan.

 Nguồn: Báo công thương điện tử

 

Nguồn: Báo Công thương điện tử