Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,82

+0,41

+0,90%

Dầu Brent giao ngay

54,15

+0,35

+0,65%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,02

+0,08

+2,65%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

131,41

+1,20

+0,92%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

168,68

+0,74

+0,44%