Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,98

-0,56

-1,20%

Dầu Brent giao ngay

54,72

-0,19

-0,35%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

+0,01

+0,34%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

131,80

-0,76

-0,57%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

169,98

-0,08

-0,05%