Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,96

+0,87

+1,85%

Dầu Brent giao ngay

57,06

+1,11

+1,98%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,04

+0,10

+3,36%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

134,78

-0,17

-0,13%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

176,92

+2,72

+1,56%