Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

72,23

+0,89

+1,25%

Dầu Brent giao ngay

81,53

+1,10

+1,37%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,21

+0,05

+1,46%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

196,46

+2,26

+1,16%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

234,72

+2,59

+1,12%