Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,39

-0,49

-0,98%

Dầu Brent giao ngay

58,94

-0,67

-1,12%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,61

+0,08

+2,27%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

139,73

-1,31

-0,93%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

181,36

-1,31

-0,72%