Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,42

+0,18

+0,39%

Dầu Brent giao ngay

56,55

+0,29

+0,52%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,80

-0,04

-0,94%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

135,38

+0,33

+0,24%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

176,58

+1,19

+0,68%