Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,20

+0,96

+2,08%

Dầu Brent giao ngay

56,61

-0,63

-1,10%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,73

0,00

0,00%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

137,22

-1,41

-1,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

179,69

-0,85

-0,47%