Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

42,99

+0,46

+1,08%

Dầu Brent giao ngay

50,36

-0,11

-0,22%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,57

+0,10

+2,83%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

125,00

+0,12

+0,10%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

166,05

-0,17

-0,10%