Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,27

+0,05

+0,11%

Dầu Brent giao ngay

54,36

-0,11

-0,20%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,50

-0,04

-1,16%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

132,45

-0,59

-0,44%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

173,50

+0,14

+0,08%