Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,06

+1,45

+3,25%

Dầu Brent giao ngay

53,68

+1,52

+2,91%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,64

+0,10

+2,79%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

133,90

+3,50

+2,68%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

170,95

+3,12

+1,86%