Hơn nữa Indonesia đã ký CEPA với Australia và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA). Điều này có khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm sản xuất của nước này. Ngành công nghiệp giày dép là một trong những ngành sản xuất chủ lực có khả năng đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc gia. Điều này được phản ánh trong sự tăng trưởng của tập đoàn công nghiệp da, với hàng hóa da và giày dép tăng đáng kể 9,42% trong năm 2018, so với 2,22% năm 2017. 
Thành tựu năm 2018 đã vượt quá mức tăng trưởng kinh tế quốc gia ở mức 5,17%. Xuất khẩu giày dép của quốc gia này cũng tăng 4,13%, từ 4,91 tỉ USD năm 2017 lên 5,11 tỉ USD năm 2018.
 Bộ trưởng Công nghiệp cho rằng, ngành công nghiệp giày dép đang được ưu tiên do sự phát triển như là ngành định hướng xuất khẩu, thâm dụng lao động. 
Cùng với ngành dệt may, ngành giày dép cũng chuẩn bị bước vào kỷ nguyên công nghiệp 4.0, để có thể cạnh tranh toàn cầu và xuất khẩu tăng. PT KMK là một mô hình áp dụng trong tương lai của sản xuất.

Nguồn: Lefaso