Số liệu báo cáo giao hàng của Đậu tương trong tuần trước đã vượt kỳ vọng của thị trường và tăng cao hơn tuần trước đó và cùng kỳ năm ngoái, trong đó có khoảng 914.000 tấn Đậu tương là được giao sang Trung Quốc. Lượng giao hàng của Ngô mặc dù vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn là tuần giao hàng tốt nhất trong niên vụ này. Giao hàng Lúa mỳ mặc dù thấp hơn so với cả tuần trước và năm ngoái nhưng tốc độ giao hang lũy kế từ đầu niên vụ này vẫn nhanh hơn niên vụ trước
Tiến độ thu hoạch Ngô vẫn đang duy trì tốc độ tốt mặc dù vẫn chậm hơn cùng kỳ năm ngoái. Tiến độ thu hoạch Đậu tương đã theo kịp với số liệu năm ngoái mặc dù vẫn chậm hơn trung bình 5 năm. Tốc độ gieo hạt và nảy mầm của Lúa mỳ vụ đông vẫn tiếp tục nhanh hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng chất lượng Lúa mỳ vụ Đông lại liên tục giảm trong hai tuần vừa rồi từ 57% xuống chỉ còn 54% và trong tuần trước là 52% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, thấp hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 56%.

 

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV