Thị trường thép Việt Nam hiện đang chia làm 3 nhóm nhà cung cấp, gồm các thành viên của Tổng công ty Thép (VNSteel); các doanh nghiệp liên doanh với VNSteel và các doanh nghiệp ngoài VNSteel. Điểm đặc biệt là, hiện tại, các doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất lại là các doanh nghiệp ngoài VNSteel, điển hình như Pomina, Hoà Phát.

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Thép, về tình hình sản xuất thép xây dựng trong tháng 8, khối doanh nghiệp VNSteel đạt 102.126 tấn, khối doanh nghiệp liên doanh với VNSteel đạt 103.164 tấn, khối doanh nghiệp ngoài VNSteel đạt 340.698 tấn. Tổng cộng cả ba khối sản xuất trong tháng 8 ước đạt 545.988 tấn. 

Trong tháng 8, khối doanh nghiệp VNSteel bán hàng được 105.628 tấn, tăng 113,8% so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 92,7% so với tháng 7/2015. Tồn kho khoảng 104.343 tấn.

Khối doanh nghiệp liên doanh với VNSteel bán hàng được 91.142 tấn, tăng 142% so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 94% so với tháng 7/2015, tồn kho khoảng 71.790 tấn.

Khối doanh nghiệp ngoài VNSteel bán hàng được 300.174 tấn, tăng 119,7% so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 96,4% so với tháng 7/2013, tồn kho khoảng 243.107 tấn.

Về thị phần, khối doanh nghiệp liên doanh với VNSteel chiếm nhỏ nhất 18,34%, đứng thứ hai là khối doanh nghiệp VNSteel chiếm 21,26%. Khối doanh nghiệp ngoài VNSteel chiếm thị phần lớn nhất là 60,40%.

Thị phần thép tháng 8

Tính tổng trong 8 tháng năm 2015, doanh nghiệp thuộc VNSteel sản xuất ước đạt 952.360 tấn, khối doanh nghiệp liên doanh với VNSteel đạt 789.953 tấn, khối doanh nghiệp ngoài VNSteel đạt 2.450.073 tấn. Tổng cộng sản xuất thép xây dựng 8 tháng năm 2015 cả nước ước đạt 4.192.386 tấn.

Cộng dồn 8 tháng năm 2015, tổng sản lượng thép bán được cả nước đạt 4.074.107 tấn, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2014. Tồn kho thép xây dựng khoảng 419.240 tấn.

Đáng chú ý, trong tất cả các doanh nghiệp thuộc ba khối trên, tập đoàn Hòa Phát, đơn vị nằm ngoài VNSteel lại đang chiếm thị phần thép xây dựng lớn nhất cả nước với 21,9%, đứng thứ hai là Pomina chiếm 13,6% thị phần, thứ ba là Gang thép Thái Nguyên - TISCO là 10,7%.

Thị phần thép 8 tháng

Theo đó, trong tháng 8, tập đoàn Hòa Phát sản xuất được 917.035 tấn, bán ra thị trường 891.835 tấn, tăng 150,32% so với cùng kỳ năm 2014.

Đứng thứ hai là doanh nghiệp Pomina, sản xuất được 547.656 tấn, bán ra thị trường 555.975, tăng 105,88% so với cùng kỳ năm 2014.

Đứng thứ ba là Tisco, sản xuất được 547.656 tấn, bán ra thị trường 555.975, tăng 105,88% so với cùng kỳ năm 2014.

Các doanh nghiệp chiếm thị phần sếp theo thứ tự giảm dần là Vinakyoei (thuộc khối liên doanh với VNSteel) chiếm 8,2%; VNS (thuộc VNSteel) chiếm 7,2%...

Kiều Linh