Cụ thể, tháng 8 năm 2015, lượng nhập khẩu sắt thép thô ước đạt 367,1 nghìn tấn,, tăng 2,4% so với cùng kỳ, lượng thép cán ước đạt 366,4 nghìn tấn, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2014; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 336,8 nghìn tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2015, lượng sắt thép thô đạt 2.434 nghìn tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2014; thép cán đạt 2.733,4 nghìn tấn, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2014.
Về tình hình nhập khẩu, nhập khẩu thép các loại từ thị trường trong tháng 8 tăng 62,2% về lượng và 13,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. 
Tính chung 8 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thép các loại tăng 43,5% về lượng và 10,8% về trị giá; nhập khẩu sản phẩm từ thép tăng 41% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.
Bộ Công Thương cho rằng, theo quy luật hàng năm, do chuẩn bị vào mùa mưa bão nên lượng tiêu thụ thép giảm nhẹ. Do đó, giá bán thép tại một số nhà máy sản xuất kinh doanh thép điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng trước.
Cụ thể, giá bán lẻ thép xây dựng 15 ngày đầu tháng 8/2015 tại một số tỉnh miền Bắc giảm khoảng 200-500 đồng/kg so với tháng 7 năm 2015; giá bán lẻ thép xây dựng tại thị trường trong nước ổn định trong những ngày cuối tháng 8/2015. 

 Kiều Linh