Jiang Xuefeng, phó chủ tịch của Viện nghiên cứu Kinh tế và Kỹ thuật CNPC cho biết tại một hội nghị ở Bắc Kinh, sau khi đạt tới mức đỉnh cao này, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc sẽ giảm xuống 590 triệu tấn vào năm 2050.
Ông bổ sung rằng nhu cầu các sản phẩm dầu đã lọc sẽ đạt đỉnh khoảng 380 triệu tấn vào năm 2030, được thúc đẩy bởi nhu cầu xăng và dầu hỏa.
Hồi tháng 9/2018 cơ quan này đã dự báo rằng tổng nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh 690 triệu tấn một năm vào năm 2030.
Jiang cũng ước tính rằng công suất lọc dầu của Trung Quốc sẽ tăng lên 0,9- 1 tỷ tấn mỗi năm vào năm 2025 trước khi ổn định. Khối lượng dầu thô xử lý của họ sẽ đạt đỉnh 750 - 800 triệu tấn từ năm 2025 tới năm 2030.
Nguồn: VITIC/Reuters