Theo quy định của Pháp luật Chống bán phá giá của Việt Nam, sau một năm kể từ ngày ban hành quyết định áp dụng biện pháp thuế chống bán phá giá chính thức, các bên liên quan có quyền gửi yêu cầu rà soát đối với các nội dung trong quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức.

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã tiếp nhận Hồ sơ hợp lệ của đại diện ngành sản xuất trong nước là Công ty TNHH POSCO VST và Công ty cổ phần Inox Hòa Bình đề nghị rà soát việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam.

Sau khi xem xét hồ sơ, ngày 21 tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 11353/QĐ-BCT tiến hành rà soát đối với vụ việc nêu trên.

Theo đó, Bộ Công thương vừa ra quyết định rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá  đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội có mã HS 7119.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10l 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Malaysia, Indonesixa và lãnh thổ Đài Loan.

Bản câu hỏi điều tra về lượng và giá trị đã được gửi đến các nhà sản xuất/xuất khẩu của các nước được yêu cầu rà soát. Căn cứ nội dung bản trả lời câu hỏi về lượng và giá trị, Cơ quan điều tra sẽ xem xét việc tiến hành chọn mẫu các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu để tiến hành cuộc điều tra rà soát.

Cục quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cục quản lý cạnh tranh