Hiện giá thép cuộn dao động từ 14,9-15,1 triệu đồng/tấn, thép cây 15-15,1 triệu đồng/tấn.

Tháng 5, nhu cầu thép xây dựng tại thị trường nội địa vẫn giữ mức tăng trưởng khá. Lượng tiêu thụ mặc dù có giảm nhẹ so với tháng trước nhưng tăng khá so với cùng kỳ. Lượng sắt thép thô ước đạt 332,5 nghìn tấn (giảm 4,5% so với cùng kỳ); lượng thép cán ước đạt 381,9 nghìn tấn (tăng 21,2%); lượng thép thanh, thép góc ước đạt 364,4 nghìn tấn (tăng 7,9%).

Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 5 giảm 19,3% về lượng và 34,5% về trị giá so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thép các loại tăng 14,7% về lượng, giảm 2,5% về trị giá, tuy nhiên nhập khẩu sản phẩm từ thép tăng 51,2% về trị giá so với cùng kỳ.