XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Hạt tiêu

TT hạt tiêu ngày 07/5: Giá ở quanh mức 38.000 – 40.000 đồng/kg

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (07/5) giữ vững ở 38.000 – 40.000 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thấp nhất tại Gia Lai; Đắk Lắk và Đắk Nông ở 38.500 đồng/kg còn Bình Phước và Đồng Nai ở mức 39.000 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:09 | 07/05/2020

TT hạt tiêu ngày 06/5: Giá tiến sát mốc 40.000 đồng/kg

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (06/5) tăng khá lên mức 38.000 – 40.000 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thấp nhất tại Gia Lai; các tỉnh đều tăng 500 đồng trong khi Bình Phước lên mức 39.000 đồng/kg sau khi cộng 1.000 đồng, lên cùng mức giá với Đồng Nai, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:09 | 06/05/2020

TT hạt tiêu ngày 04/5: Có dấu hiệu tăng mua, sau khi nhiều QG dỡ bỏ lệnh cách ly

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (04/5) chốt ở 37.500 – 39.500 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thấp nhất tại Gia Lai; Đồng Nai tiếp tục đẩy giá thêm 1.000 đồng lên 38.500 đồng/kg, cùng với mức giá tại Bình Phước; hai tỉnh còn lại ở quanh mức 38.000 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

16:23 | 04/05/2020

TT hạt tiêu ngày 30/4: Gia Lai tăng 500 đồng/kg sau nhiều ngày ở mức thấp

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (30/4) giao dịch quanh mức 37.500 – 39.500 đồng/kg. Gia Lai sau nhiều ngày chạm mức giá thấp nhất, đã nhích tăng nhẹ lên cùng với mức giá tại Đồng Nai ở 37.500 đồng/kg. Giá cao nhất ở 39.500 đồng/kg tại Bà Rịa – Vũng Tàu, các tỉnh còn lại ở 38.000 – 38.500 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

15:18 | 30/04/2020

TT hạt tiêu ngày 29/4: Sàn Kochi - Ấn Độ thay đổi sau chuỗi ngày đứng giá

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (29/4) hầu như không đổi ở 37.000 – 39.500 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thấp nhất tại Gia Lai; Đồng Nai nhích tăng 500 đồng lên mức 37.500 đồng/kg; các tỉnh còn lại ở 38.000 – 38.500 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:43 | 29/04/2020

TT hạt tiêu ngày 28/4: Chưa thấy dấu hiệu tăng giá

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (28/4) không thay đổi ở 37.000 – 39.500 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thấp nhất tại Gia Lai và Đồng Nai; các tỉnh còn lại ở 38.000 – 38.500 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

11:17 | 28/04/2020

TT hạt tiêu ngày 24/4: Giá tăng 500 đồng/kg tại một số vùng nguyên liệu chủ chốt

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (24/4) tiếp tục tăng thêm 500 đồng/kg. Mức giá cao nhất đã lên tới 39.500 đồng/kg tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước chốt ở 38.000 – 38.500 đồng/kg. Trong khi mức giá thấp nhất lại không đổi ở 37.000 đồng/kg tại Gia Lai và Đồng Nai, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

11:14 | 24/04/2020

TT hạt tiêu ngày 22/4: Giá cao nhất đã chạm mức 39.000 đồng/kg

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (22/4) tăng mạnh sau nhiều phiên trầm lắng. Giá tại Đắk Lắk, Đắk Nông tăng 500 đồng lên mức 37.500 đồng/kg; Bình Phước cũng tăng 500 đồng chốt ở 38.000 đồng/kg. Tăng mạnh 1.000 đồng tại hai tỉnh Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu, đưa mức giá cao nhất lên 39.000 đồng/kg và mức giá thấp nhất ở 37.000 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:07 | 22/04/2020

TT hạt tiêu ngày 21/4: Giá tại Đồng Nai tăng nhẹ 500 đồng/kg

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (21/4) hầu như không đổi, giao dịch quanh mức 36.000 – 38.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Đồng Nai, giá nhích nhẹ 500 đồng chạm ngưỡng 37.000 đồng/kg, cùng với mức giá tại Đắk Lắk và Đắk Nông. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thấp nhất tại Gia Lai, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:34 | 21/04/2020

TT hạt tiêu ngày 20/4: Giá không đổi ở 36.000 – 38.000 đồng/kg

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (20/4) tiếp tục xoay quanh mức 36.000 – 38.000 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thấp nhất tại Gia Lai. Đồng Nai có mức giá 36.500 đồng/kg, Đắk Lắk và Đắk Nông chốt ở 37.000 đồng/kg, Bình Phước ở 37.500 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

11:00 | 20/04/2020

TT hạt tiêu ngày 17/4: Giữ vững mức giá cao nhất ở 38.000 đồng/kg

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (17/4) không đổi ở mức 36.000 – 38.000 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thấp nhất tại Gia Lai. Các tỉnh còn lại giao dịch quanh mức 36.500 – 37.500 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

09:57 | 17/04/2020

TT hạt tiêu ngày 16/4: Giá đồng loạt tăng 500 đồng sau chuỗi ngày yên ắng

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (16/4) đồng loạt tăng 500 đồng lên mức 36.000 – 38.000 đồng/kg. Đây là tín hiệu tốt sau chuỗi ngày dài trầm lắng. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thấp nhất tại Gia Lai. Các tỉnh còn lại giao dịch quanh mức 36.500 – 37.500 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

11:06 | 16/04/2020

TT hạt tiêu ngày 15/4: Giá vẫn giữ vững mốc 35.500 – 37.500 đồng/kg

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (15/4) tiếp tục giao dịch quanh mức 35.500 – 37.500 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thấp nhất tại Gia Lai. Các tỉnh còn lại giao dịch quanh mức 36.000 – 37.000 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

12:52 | 15/04/2020

TT hạt tiêu ngày 14/4: Giao dịch trầm lắng, giá chờ tín hiệu mới

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (14/4) không đổi ở 35.500 – 37.500 đồng/kg. Giá cao nhất ở 37.500 đồng/kg tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thấp nhất ở 35.500 đồng/kg tại Gia Lai. Các tỉnh còn lại giao dịch quanh mức 36.000 – 37.000 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

13:00 | 14/04/2020

TT hạt tiêu ngày 07/4: Giá yên ắng chờ diễn biến mới

Vinanet - Giá tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (07/4) không đổi ở mức 34.500 – 37.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất và cao nhất vẫn giữ vững tại hai tỉnh Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện tại, giá tiêu đang ở mức rất thấp, thị trường hết sức trầm lắng.

13:58 | 07/04/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác