Thép: Nhà sản xuất thép Tokyo Steel  Nhật Bản quyết định giữ giá thép không thay đổi trong tháng 1/2019, do nhu cầu từ thị trường nước ngoài yếu.

Công ty tăng giá thép tấm dày thêm 2,5% trong tháng 12/2018, do điều kiện thị trường thắt chặt, song giữ giá  các sản phẩm khác không thay đổi.

Kiyoshi Imamura, giám đốc quản lý của công ty cho biết, nhu cầu thị trường nội địa duy trì vững song công ty v ẫn giữ giá không thay đổi, do thị trường thép nước ngoài giảm mạnh.

Tuy nhiên, ông dự kiến giá thép Trung Quốc ở mức thấp và sẽ hồi phục vào đầu năm 2019, do nhu cầu cho cơ sở hạ tầng thị trường nội địa tăng mạnh.

Thép thô: Liên đoàn Sắt và Thép Nhật Bản (JISF) cho biết, sản lượng thép thô của nước này dự kiến sẽ tăng nhẹ trong năm tài chính tới (từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020), được thúc đẩy bởi nhu cầu từ xây dựng cơ sở hạ tầng thị trường nội địa tăng mạnh.

Ngoài ra, sản lượng thép thô tại Nhật Bản dự kiến sẽ duy trì vững trong năm tài chính này kết thúc tháng 3/2019, so với 104,8 triệu tấn năm trước đó.

Thống kê từ Viện Sắt và Thép Nhật Bản (ISIJ), sản lượng thép thô của nước này trong tháng 11/2018 đạt 8,66  triệu tấn, tăng 0,9% so với tháng trước đó và giảm 0,5% so với cùng tháng năm ngoái, sản lượng thép thô trung bình ngày đạt 290.000 tấn. Tổng sản lượng trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt 95,9 triệu tấn.

Trong số đó, sản lượng trong tháng 11/2018  từ lò chuyển đổi đạt 6,42 triệu tấn, tăng 1,7% so với tháng 10/2018 nhưng giảm 1% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 74,1% trong tổng số, thép từ lò hồ quang điện đạt 2,24 triệu tấn, giảm 1,2% so với tháng trước đó, nhưng tăng 0,8% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 25,9% trong tổng số.

Quặng sắt: Thống kê sơ bộ từ Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 11/2018 nước này nhập khẩu khoảng 10,6 triệu tấn quặng  sắt, giảm 1,3% so với cùng tháng năm ngoái. Sự suy giảm này chủ yếu do thiên tai và tai nạn thường xuyên trong các nhà máy. Thống kê cũng cho thấy rằng, giá nhập khẩu trung bình giảm 4,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Nguồn: VITIC/Bloomberg

 

Nguồn: vinanet