Thép tấm mỏng: Theo thống kê, trong tháng 8/2018, Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 2.500 tấn thép tấm mỏng. Trong số đó, xuất khẩu sang Đài Loan (TQ) đạt 230 tấn, sang Việt Nam đạt 2.000 tấn, sang Philippine đạt 27 tấn, sang Myanmar đạt 220 tấn, sang Bangladesh đạt 50 tấn.
Trong 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép tấm mỏng của Nhật Bản đạt 15.000 tấn. Trong số đó, xuất khẩu sang Đài Loan (TQ) đạt 770 tấn, sang Việt Nam đạt 13.000 tấn, sang Phillippine đạt 130 tấn, sang Myanmar đạt 400 tấn, sang Bangladesh đạt 730 tấn.
Thép phế liệu: Thống kê từ Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 9/2018, nước này đã xuất khẩu khoảng 620.000 tấn thép phế liệu, giảm 11% so với cùng tháng năm ngoái, nhưng tăng 0,2% so với tháng trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc chiếm phần lớn, đạt khoảng 304.000 tấn, giảm 21,2% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Việt Nam và Trung Quốc đạt 170.000 tấn và 84.000 tấn theo thứ tự lần lượt, giảm 35,1% và 37,2% so với cùng tháng năm ngoái theo thứ tự lần lượt.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép phế liệu của Nhật Bản đạt 5,6 triệu ấn, giảm 7,9%. Dự kiến xuất khẩu hàng năm đạt 7,5 triệu tấn, xuất khẩu trung bình tháng đạt 630.000 tấn.
Thống kê cho biết, nhập khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 170.000 tấn, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Mỹ chiếm 46,8% trong tổng số, đạt khoảng 80.000 tấn, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái, từ Hàn Quốc chiếm 25,4%, đạt 43.000 tấn, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái, từ Đài Loan (TQ) chiếm 10,2%, đạt tổng cộng 17.000 tấn, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thống kê cho biết, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 9.000 tấn thép phế liệu trong tháng 9/2018, giảm 11% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu đạt 170.000 tấn, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, nhập khẩu từ Mỹ chiếm 46,8% trong tổng số, đạt 80.000 tấn, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dự kiến, nhập khẩu hàng năm đạt 230.000 tấn, nhập khẩu trung bình tháng đạt 19.000 tấn.
Thép không gỉ: Theo Viện Sắt và Thép Nhật Bản (ISIJ), xuất khẩu thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 9/2018 đạt 80.000 tấn, tăng 2,99% so với tháng trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 12% so với tháng trước đó, sang Hàn Quốc tăng 18,2% so với tháng trước đó, sang Đài Loan giảm 18,2% so với tháng trước đó, sang Mỹ tăng 7% so với tháng trước đó, sang Thái Lan tăng 14,8% so với tháng trước đó.
Ngoài ra, Nhật Bản xuất khẩu 538.000 tấn thép đặc biệt (ngoại trừ thép không gỉ) trong tháng 9/2018, giảm 13,7% so với tháng trước đó. Xuất khẩu thép đặc biệt (bao gồm thép không gỉ) đạt 617.000 tấn, giảm 11,8% so với tháng trước đó.
Thống kê từ Liên đoàn Sắt và Thép Nhật Bản (JISF), nhập khẩu thép không gỉ của nước này trong tháng 9/2018 đạt 16.000 tấn, giảm 25,5% so với tháng 8/2018.
Về khối lượng, Hàn Quốc giảm 26% so với tháng trước đó, Đài Loan giảm 27,6% so với tháng 8/2018 và Trung Quốc giảm 12,2% so với tháng trước đó. Kim ngạch nhập khẩu tăng 4% so với tháng trước đó.
Trong tháng 9/2018, nhập khẩu thép đặc biệt (trừ thép không gỉ) đạt 56.000 tán, gấp 3,7 lần so với tháng trước đó. Trong số đó, Hàn Quốc và Trung Quốc cung cấp hầu hết sản phẩm (bao gồm thép không gỉ) đạt khoảng 71.400 tấn, gấp 2,7 lần so với tháng trước đó.
Thép cacbon: Thống kê cho biết, trong tháng 9/2018, Nhật Bản xuất khẩu khoảng 1,7 triệu tấn sản phẩm thép cacbon, giảm 17,5% so với cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu giảm 2 tháng liên tiếp.
Trong số đó, xuất khẩu sang Thái Lan đạt 450.000 tấn, tăng 8,6% so với cùng tháng năm ngoái, sang Trung Quốc đạt 430.000 tấn, sang Hàn Quốc đạt 414.000 tấn, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thái Lan là nước xuất khẩu lớn nhất sang Nhật Bản trong 5 tháng liên tiếp, trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm đáng kể do những hạn chế bởi điều luật 232.
Nguồn: VITIC/Bloomberg

Nguồn: vinanet