Thép thô: Thống kê từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), sản lượng thép thô của nước này trong quý 3/2018 đạt 26,5 triệu tấn, tăng 3,43% so với quý trước đó.
Trong quý 4/2018, sản lượng thép thô dự kiến sẽ đạt 18 triệu tấn, tăng 2,9% so với cùng quý năm ngoái và tăng 5,4% so với quý trước đó, thép đặc biệt ước tính đạt 5 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng quý năm ngoái và tăng 3% so với quý trước đó.
Thép tấm cán nguội: Theo thống kê, trong tháng 9/2018, Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 163.000 tấn thép tấm cán nguội, giảm 23,28% so với tháng 8/2018 và cũng giảm 24% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu thép tấm cán nguội của Nhật Bản sang Trung Quốc đạt 27.000 tấn, giảm 24,55% so với tháng trước đó và giảm 36,96% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 7.000 tấn, giảm 2,57% so với tháng trước đó, và giảm 33,38% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 3.900 tấn, giảm 36,45% so với tháng trước đó và giảm 22,08% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 240 tấn, tăng 28,42% so với tháng trước đó và giảm 69,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép phế liệu H2: Tokyo Steel Nhật Bản cho biết, sẽ cắt giảm giá mua thép phế liệu thêm 500-1.000 JPY/tấn từ ngày 16/11/2018.
Sau khi điều chỉnh, giá mua thép phế liệu tại nhà máy Utsunomiya ở mức 34.000 JPY/tấn, giảm 500 JPY/tấn, tại nhà máy Okayama ở mức 33.500 JPY/tấn, giảm 500 JPY/tấn, tại nhà máy Tahara ở mức 33.000 JPY/tấn, không thay đổi, tại nhà máy Kyushu ở mức 34.500 JPY/tấn, giảm 1.000 JPY/tấn, tại trung tâm thép Takamatsu ở mức 32.500 JPY/tấn, giảm 1.000 JPY/tấn.
Giá trung bình thép phế liệu H2 Nhật Bản tại khu vực Kanton, Trung tâm và Kansai ở mức 32.221 JPY/tấn trong tuần thứ 2 của tháng 11/2018, giảm 1.636 JPY/tấn so với tuần trước đó.
Trong số đó, giá trung bình thép phế liệu H2 tại khu vực Kanto ở mức 33.667 JPY/tấn, giảm 1.333 JPY/tấn, tại khu vực trung tâm ở mức 31.620 JPY/tấn, giảm 1.200 JPY/tấn và tại khu vực Kansai ở mức 31.375 JPY/tấn, giảm 2.375 JPY/tấn, tất cả đều so với tuần trước đó.
Thép tấm mỏng: Thống kê cho biết, trong tháng 9/2018 Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 239.000 tấn thép tấm mỏng, tăng 10,44% so với tháng 8/2018, cũng tăng 29,81% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 80.000 tấn, tăng 12,33% so với tháng 8/2018 và tăng 29,86% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 7.800 tấn, tăng 27,45% so với tháng 8/2018 nhưng giảm 6,46% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 64.000 tấn, giảm 21,33% so với tháng trước đó và giảm 216,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg

Nguồn: vinanet