Theo báo cáo thường niên của ADB công bố ngày 25/4, đây là kết qua sau 1 năm hoạt động sôi nổi nhất của ngân hàng này trong bối cảnh nhu cầu tài chính của các nước trong khu vực tăng cao để phục vụ các dự án phát triển. 

Báo cáo của ADB, ngân hàng có trụ sở tại Philippines, cho biết trong số 31,7 tỷ USD tín dụng kể trên, các khoản cho vay và tài trợ chiếm 17,47 tỷ USD, và các hỗ trợ kỹ thuật là 169 triệu USD. 

Ngoài ra, còn có 14,06 tỷ USD được thực hiện dưới hình thức đồng tài trợ (tăng mạnh 31% so với năm 2015). Số tiền giải ngân của ADB cũng đạt mức cao mới là 12,26 tỷ USD trong năm 2016. 

Theo đánh giá của Chủ tịch ADB Takehiko Nakao, thành tích này của ADB phản ánh nhu cầu về tài chính đang gia tăng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đối với nguồn tài chính cho các dự án phát triển, thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc cải thiện cuộc sống của người dân trong khu vực thông qua thúc đẩy các chương trình xóa đói giảm nghèo.

Báo cáo năm 2016 của ADB đánh giá sự chuyển đổi kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian 50 năm qua và vai trò của ADB trong việc hỗ trợ các dự án phát triển khu vực. 

ADB ước tính mỗi năm khu vực cần tới 1.700 tỷ USD vốn đầu tư để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng. ADB lưu ý rằng mặc dù nhịp độ tăng trưởng kinh tế và nỗ lực giảm nghèo của khu vực đã thành công vượt những dự báo lạc quan nhất, nhưng hiện vẫn còn nhiều thách thức cần được quan tâm giải quyết. 

Ngoài việc vẫn còn 330 triệu người sống trong điều kiện cực nghèo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tình trạng cơ sở hạ tầng thiếu và yếu kém tiếp tục kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế và nỗ lực giảm nghèo, qua đó hạn chế việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Nguồn: Vietnamplus.vn