Lo sợ về tranh chấp thương mại, rủi ro của Brexit hỗn loạn và tình trạng không rõ ràng về chính trị trong nước đang gây sức ép cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu này, hiện đang trong năm tăng trưởng thứ 9.
Khảo sát này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang tăng nhẹ lên -24,1 trong tháng 11/2018 từ -24,7 trong tháng 10/2018 so với dự báo của Reuters là -25,0.
Tuy nhiên, đánh giá của các nhà đầu tư về tình trạng kinh tế hiện nay giảm xuống 58,2 từ 70,1 trong tháng trước, thấp hơn dự báo 65,0 của Reuters.
ZEW cho biết khảo sát này phản ánh số liệu hiện nay của sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ, và thương mại với nước ngoài tại Đức và cho thấy tăng trưởng yếu trong quý 3/2018. Họ bổ sung rằng các dự đoán trong 6 tháng tới không có cải thiện.
Tuần trước các nhà tư vấn kinh tế cho chính phủ Đức đã giảm dự báo tăng trưởng năm nay xuống 1,6% so với ước tính 2,3% trước đó, đối với năm tới là 1,5% từ dự báo 1,8% trước đó.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet