Trong cuộc họp báo chiều ngày 20/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, hiện nước ta đang có khoảng 25,8 triệu khách hàng dùng điện sinh hoạt.
Theo khảo sát và tính toán, lượng hộ sử dụng điện dưới 100 kWh/tháng hiện vẫn chiếm đa số với 35,6%. Lượng dùng trên 300 kWh/tháng chỉ chiếm 15% và trên 400 kWh/tháng chỉ 7,9%. Riêng với các hộ dùng điện nhiều cho kinh doanh, EVN thống kê cả nước đang có 443.000 khách hàng.
Theo cách tính giá bậc mới từ ngày hôm nay, 20/3, khách hàng dùng dưới 50 kWh/tháng sẽ phải trả thêm khoảng 7.000 đồng/tháng. Với bậc 2 dùng từ 51-100 kWh, mỗi tháng sẽ phải trả thêm 14.000 đồng. Với bậc 3, khách dùng từ 101-200 kWh/tháng thì phải trả thêm là 31.600 đồng; với bậc 4 (dùng từ 201-300 kWh/tháng) thì phải trả thêm 53.100 đồng. Với khách hàng dùng trên 400 kWh/tháng thì phải trả thêm trung bình 77.200 đồng.
Còn lại, với các hộ dùng điện nhiều cho kinh doanh, bình quân mỗi khách hàng phải trả thêm 500.000 đồng/khách hàng.
Theo đại diện Cục Điều tiết điện lực, với 1,4 triệu khách sản xuất hiện nay thì mỗi hộ phải trả 12,39 triệu tiền điện/tháng, nghĩa là tăng thêm 839.000 đồng. Số liệu này được tính toán dựa trên điều kiện hành vi sử dụng điện tương đương năm 2018.
Đặc biệt, đối với khu vực này, EVN đã tiến hành khảo sát nhiều khách hàng sản xuất rất lớn như sắt thép, xi măng… Theo đó, với 40 khách hàng sản xuất xi măng sẽ phải tăng thêm 7,19%, tức là trả thêm 13 triệu đồng/tháng. Cũng theo tính toán, khách hàng sản xuất trả thêm cao nhất là 95 triệu đồng/tháng.
Khảo sát đối với 40 khách hàng tiêu biểu sản xuất sắt thép cho ra kết quả trả thêm thấp nhất là 7,3%, tương đương 50 triệu đồng và hộ trả thêm cao nhất là 8,28%.
Đồng thời, ông Tuấn cho biết thêm, lần điều chỉnh giá điện này, bên cạnh việc tính toán tác động tới các nhóm khách hàng, cơ quan quản lý còn đánh giá tác động tới nền kinh tế chung. Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê tính toán, với mức tăng giá điện 8,36% sẽ làm giảm 0,22% GDP và chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng 0,29%.

Nguồn: Thời báo tài chính