Theo khảo sát lúc 10h30 tại 7 ngân hàng lớn, Vietinbank giảm mạnh nhất 118 VND/EUR cả 2 chiều mua và bán, còn ở mức 25.249 - 26.294 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 168 VND/EUR giá mua và giảm 45 VND/EUR giá bán,, còn ở mức 25.426 - 25.902 VND/EUR.
Sacombank giảm 105 VND/EUR giá mua và giảm 56 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.490 – 25.951 VND/EUR.
Ngân hàng Techcombank giảm 26 VND/EUR giá mua và giảm 29 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.309 - 26.315 VND/EUR.
Vietcombank giảm 25,1VND/EUR giá mua và giảm 26,07 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.380,3 - 26.406,7 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 160 VND/EUR giá mua và giảm 40 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.430 – 25.890 VND/EUR.
Riêng VIB giảm 69 VND/EUR giá mua nhưng tăng 19 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.481 - 26.051 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.380,3 - 25.490VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.890 - 26.406,7 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.490 VND/EUR và Đông Á có giá bán thấp nhất 25.890 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro có xu hướng giảm mạnh trong sáng nay. Theo khảo sát lúc 9h30, giá Euro được mua - bán ở mức 25.630 - 25.730 VND/EUR, giá mua giảm 220 VND/EUR trong khi giá bán giảm 70 VND/EUR với mức khảo sát cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 18/1/2020

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua

Bán

Tăng, giảm giá mua so với hôm trước

Tăng, giảm giá bán so với hôm trước

ACB

25.426

25.902

-168

-45

DongABank

25.430

25.890

-160

-40

SacomBank

25.490

25.951

-105

-56

Techcombank

25.309

26.315

-26

-29

VIB

25.481

26.051

-69

19

Vietcombank

25.380.30

26.406.70

-25.10

-26.07

VietinBank

25.459

26.294

-118

-118

 

Nguồn: VITIC