Cụ thể, Techcombank tăng 9 VND/EUR cả 2 chiều mua bán, lên mức 25.121 – 26.114 VND/EUR. VPBank giữ nguyên giá 25.149 – 25.976 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm mạnh nhất, giảm 20 VND/EUR cả 2 chiều mua và bán, còn ở mức 25.350 – 25.670 VND/EUR.
Vietinbank giảm 19 VND/EUR cả 2 chiều mua và bán, còn ở mức 25.300 – 26.135 VND/EUR.
Seabank giảm 18 VND/EUR cả 2 chiều mua và bán, còn ở mức 25.249 – 25.329 VND/EUR.
Ngân hàng VIB giảm 14 VND/EUR cả giá mua và bán, còn ở mức 25.278 – 25.754 VND/EUR.
Vietcombank giảm 9,2 VND/EUR giá mua và giảm 9,5 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.291,81 – 26.160,63 VND/EUR.
Ngân hàng HSBC giảm 6 VND/EUR cả giá mua và bán, còn ở mức 25.030 – 25.890 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.030 – 25.350 VND/EUR, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi 25.329 - 26.160,63 VND/EUR. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.350 VND/EUR, trong khi Seabank là nhà băng có giá bán thấp nhất 25.329 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro cũng có xu hướng giảm trong sáng nay. Theo khảo sát lúc 9h30, giá Euro được mua - bán ở mức 25.500 - 25.540 VND/EUR, giá mua giữ nguyên trong khi giá bán giảm 60 VND/EUR so với mức khảo sát cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 14/11/2019

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.291.81(-9.20)

25.372.99(-9.23)

26.160.63(-9.50)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.334(-3)

25.397(-4)

25.683(-3)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.350(-20)

25.420(-20)

25.670(-20)

SeABank (SeABank)

25.249(-18)

25.249(-18)

25.329(-18)

Techcombank (Techcombank)

25.121(+9)

25.414(+9)

26.114(+9)

VPBank (VPBank)

25.149

25.322

25.976

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.278(-14)

25.380(-14)

25.754(-14)

Sacombank (Sacombank)

25.341(-6)

25.441(-6)

25.750(-1)

Vietinbank (Vietinbank)

25.300(-19)

25.325(-19)

26.135(-19)

HSBC Việt Nam (HSBC)

25.030(-6)

25.192(-6)

25.890(-6)

Nguồn: VITIC