Cụ thể, thuế suất thuế nhập khẩu với xăng là 20%, dầu diesel là 10%, dầu mazut là 10%, nhiên liệu bay là 10%, dầu hỏa là 13%.

Hiện tại, có hai mức thuế nhập khẩu được áp dụng đối với mặt hàng xăng dầu là mức thuế suất MFN và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các cam kết quốc tế. 

Theo Bộ Tài chính, từ 1/1/2016 trở đi, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt từ ASEAN (ATIGA) đối với các mặt hàng dầu diesel, mazut, dầu hỏa và các nhiên liệu bay sẽ được cắt giảm về mức 0%. 

Do đó, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu việc điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng dầu từ ngày 1/1/2016 trở đi theo nguyên tắc thực hiện theo đúng Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành; phù hợp với sự biến động của giá xăng dầu thế giới, phương án điều hành giá xăng dầu trong nước.

Bộ Tài chính cũng bác đề xuất cho phép Nhà máy lọc dầu Dung Quất được hưởng các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong năm 2015 mà sẽ nghiên cứu điểu chỉnh thuế suất MFN cho phù hợp từ 1/1/2016 trở đi.

Trước đó, vào tháng 8/2015, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương có lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu MFN với mặt hàng dầu từ ngày 1/10/2015. 

Cụ thể cắt giảm thuế nhập khẩu đối với diesel từ 10% xuống còn 5%, dầu hỏa từ 13% xuống còn 5%, nhiên liệu máy bay từ 10% xuống còn 5%, mazut từ 10% còn 0%.

Phạm Hà Nam