Bộ Tài chính mới đây công bố kết quả cụ thể của việc cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian nộp thuế. Theo đó , tổng số đã giảm được là 420 giờ trên tổng số 537 giờ DN thực hiện việc kê khai, nộp thuế. Số giờ còn lại là 117 giờ, đạt và vượt được mục tiêu mà Nghị quyết số 19 của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với NNT xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.

Cụ thể, Bộ Tài chính thực hiện sửa đổi, bổ sung liên tiếp các Luật, Nghị định và Thông tư, giúp giảm 370 giờ tính đến ngày 31/12/2014. Trong đó, chỉ riêng Thông tư số 119 sửa đổi, bổ sung 7 thông tư về thuế, ước tính giảm được 201,5 giờ tuân thủ pháp luật thuế.

Từ 01/01/2015 đến nay, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để giảm TTHC và giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp. Đến cuối tháng 9 năm 2015, số giờ nộp thuế tiếp tục giảm thêm 50 giờ.

Theo Bộ Tài chính, việc tính toán số giờ tuân thủ thuế của doanh nghiệp năm nay và những năm vừa qua được Bộ, Tổng cục Thuế phối hợp với Công ty kiểm toán Pricewaterhouse & Cooper (PWC)  và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá dựa trên các tiêu chí theo chuẩn quốc tế của WB.

Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến cho rằng số giờ tuân thủ có giảm nhưng không rõ rệt và ước tính giảm không tương ứng với số giờ giảm do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế công bố. Trong đó, có đề cập đến vấn đề chậm hoàn thuế hay doanh nghiệp không thể tiến hành giải thể do chưa quyết toán thuế được… Điều này có thể làm tăng thời gian kê khai, nộp thuế.

Bộ Tài chính khẳng định, các tiêu chí để tính toán số giờ tuân thủ thuế của DN năm nay và những năm vừa qua không bao gồm nội dung hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại. Các nội dung này sẽ được đưa vào tính toán số giờ tuân thủ thuế của doanh nghiệp trong năm 2016. Do đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải cách nhằm đạt được các mục tiêu Chính phủ đề ra.

 

Theo Báo cáo "Đánh giá cải cách thủ tục hành chính Thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2014", báo cáo tiến hành khảo sát với hơn 2.500 DN đăng ký hoạt động chính thức từ đủ 63 tỉnh thành phố của Việt Nam cho thấy, hơn 70% DN hài lòng với cải cách thủ tục hành chính thuế. Báo cáo này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính và Tổ chức Tài chính Quốc tế, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB-IFC) thực hiện và được công bố tháng 8/2015 tại Hà Nội.

 

 

Khổng Chiêm