Khảo sát 6 ngân hàng lớn tại Hà Nội lúc 11h:30’ Ở chiều mua vào, có 1 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá; 1 ngân hàng giữ nguyên giá; Ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá bán, 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng BIDV với giá là 27.041 VNĐ/EUR ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân Hàng Đông Á 27.501 VNĐ/EUR.
Các ngân hàng giữ nguyên giá mua vào- bán ra:
Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.792,23 – 28.158,67 VND/EUR.
Các ngân hàng tăng giá cả hai chiều mua bán:
Ngân hàng BIDV tăng 211 VND/EUR giá mua và tăng 83 VND/EUR giá bán, lên mức 27.041 – 28.125 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá cả hai chiều mua bán:
Ngân hàng Đông Á giảm 150 VND/EUR giá mua và giảm 145 VND/EUR giá bán, còn mức 27.030 - 27.510 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank giảm 149 VND/EUR giá mua và giảm 64 VND/EUR giá bán, còn mức 26.908 - 27.933 VND/EUR.
Ngân hàng HSBC Việt Nam giảm 114 VND/EUR giá mua và giảm 10 VND/EUR giá bán, còn mức 26.943 - 27.915 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm chiều mua vào tăng chiều bán ra:
Ngân hàng Techcombank (Tecchcombank) giảm 200 VND/EUR giá mua và tăng 532 VND/EUR giá bán, còn mức 26.830 - 28.042 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 22/9/2020

                                                                        ĐVT: VND/EUR  

Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.792,23 - 27.041 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.510 - 28.158 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng BIDV là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.041 VND/EUR; Á Châu là ngân hàng có giá bán thấp nhất 27.510 VND/EUR.

Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 11h30, đồng euro đồng loạt giảm 170 đồng cho cả hai chiều mua - bán xuống mức là 27.250 - 27.350 VND/EUR.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h30 giao dịch ở mức 1,1769 USD/EUR, giảm 0,02% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (22/9/2020).

Nguồn: VITIC