Các ngân hàng giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán:
Ngân hàng saigon (SCB) giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 27.260 – 27.720 VND/EUR.
Ngân hàng Agribank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.939 – 27.530 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá cả hai chiều mua bán:
Ngân hàng Vietcombank giảm 225 VND/EUR giá mua và giảm 237 VND/EUR giá bán, còn mức 26.401,45 - 27.747,94 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 154 VND/EUR giá mua và giảm 157 VND/EUR giá bán, còn mức 26.815 – 27.284 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 26,920 VND/EUR giá mua và giảm 27,400 VND/EUR giá bán, còn mức 0.00- 0.00 VND/EUR.
Ngân hàng SeAbank giảm 100 VND/EUR giá mua và giảm 100 VND/EUR giá bán, còn mức 26.751 - 27.591 VND/EUR.
Ngân hàng Techcombank giảm 116 VND/EUR giá mua và giảm 114 VND/EUR giá bán, còn mức 26.598 - 27.808 VND/EUR.
Ngân hàng VPBank giảm 165 VND/EUR giá mua và giảm 165 VND/EUR giá bán, còn mức 26.660 - 27.521 VND/EUR.
Ngân hàng quân đội (MB) giảm 151 VND/EUR giá mua và giảm 156 VND/EUR giá bán, còn mức 26.681 - 27.799 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc tế (VIB) giảm 81 VND/EUR giá mua và giảm 83 VND/EUR giá bán, còn mức 26.826 - 27.343 VND/EUR.
Ngân hàng Sacombank giảm 70 VND/EUR giá mua và giảm 90 VND/EUR giá bán, còn mức 26.830 - 27.335 VND/EUR.
Ngân hàng Viettinbank giảm 154 VND/EUR giá mua và giảm 154 VND/EUR giá bán, còn mức 27.763 - 27.788 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV giảm 118 VND/EUR giá mua và giảm 121 VND/EUR giá bán, còn mức 26.647 - 27.717 VND/EUR.
Ngân hàng Việt Nam HSBC giảm 192 VND/EUR giá mua và giảm 198 VND/EUR giá bán, còn mức 26.543 - 27.502 VND/EUR.
                             Tỷ giá Euro ngày 23/9/2020

                                                                          ĐVT: VND/EUR  

Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.401,45 - 27.260 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.335 - 27.807 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng Saigon là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.260 VND/EUR; Á Châu là ngân hàng có giá bán thấp nhất 27.284 VND/EUR.

Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 10h00, đồng euro đồng loạt giảm 100 đồng cho cả hai chiều mua - bán xuống mức là 27.150 - 27.250 VND/EUR.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h30 giao dịch ở mức 1,1684 USD/EUR, giảm 0,2% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (22/9/2020)

Nguồn: VITIC