Do các biện pháp phong tỏa trên toàn cầu để chống lại sự bùng phát của virus corona đã dịu đi, thế giới bắt đầu tiêu thụ thêm dầu thô và sản phẩm dầu mỏ - một số đã đưa vào kho chứa nổi trong tháng 3 và tháng 4/2020 sau khi nhu cầu giảm khoảng 30% và kho chứa trên đất liền đã đầy.
Việc tiếp tục dỡ hàng trên biển sẽ mất một thời gian khi một số vẫn còn theo hợp đồng thuê, điều này có thể buộc các thương nhân lấy dầu của họ trên biển từ 3 đến 12 tháng.
Công ty môi giới tàu biển Clarksons cho biết 180 tàu với hơn 200 triệu thùng dầu thô được lưu trữ tính tới ngày 29/5, giảm từ mức đỉnh 290 triệu thùng trong đầu tháng 5/2020.
Họ đã bổ sung 170 tàu để chứa 73,8 triệu thùng sản phẩm dầu mỏ, giảm từ 100 triệu thùng trong đầu tháng 5/2020.
IHS Markit đã chứa 175 triệu thùng dầu thô trên kho nổi vào cuối tháng 5/2020 so với 180 triệu thùng trong cuối tháng 4/2020.
Fotios Katsoulas thuộc IHS cho biết “không có nghi ngờ rằng mức đỉnh đã đạt được hồi tháng 5, khối lượng bắt đầu giảm từ tháng 6”.
Nhu cầu kho chứa nổi đã khiến hàng giao trong ngắn hạn rẻ hơn so với giao sau đó, thúc đẩy thương nhân đặt cược họ có thể bán lại thu lời khi giá phục hồi.
Lois Zabrocky, giám đốc điều hành của công ty International Seaways đã trích dẫn báo cáo từ 50 tới 70 siêu tàu chứa dầu thô mỗi tàu có thể mang tối đa 2 triệu thùng.
Ngoài ra khoảng 40 tàu có thể chứa tới 1 triệu thùng đã chứa hàng trong hơn 30 ngày.
Bà nói với Reuters rằng “thoạt nhìn đây là con số giảm, nhưng nhiều tàu đang được thuê chỉ chất hàng của họ và liệu họ giao dịch hay lưu trữ là một câu hỏi mở”.
 

Nguồn: VITIC/Reuters