Trong Triển vọng năng lượng ngắn hạn mới nhất, EIA dự kiến tổng xuất khẩu ròng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ đạt trung bình 750.000 thùng/ngày trong năm 2020 so với nhập khẩu ròng trung bình 520.000 thùng/ngày trong năm 2019.
Dựa trên số liệu sơ bộ và ước tính của EIA, Mỹ đã xuất khẩu tổng cộng hơn 140.000 thùng/ngày dầu thô và sản phẩm dầu mỏ trong tháng 9/2019 so với nhập khẩu và xuất khẩu tổng cộng vượt nhập khẩu 550.000 thùng/ngày trong tháng 10/2019.
Nếu số liệu hàng tháng này được khẳng định đúng, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu dầu mỏ kể từ khi EIA bắt đầu ghi nhận trong năm 1949.
Nguồn: VITIC/Reuters